#winnendoejebij

Goede doelen

Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchten doe je niet zomaar. Daarom kunnen vluchtelingen die in Nederland komen, rekenen op Vluchtelingenwerk. Zij zet zich in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die in een kwetsbare positie zitten en huis en haard moesten ontvluchten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie.  Vluchtelingenwerk helpt hen een nieuw bestaan in Nederland tot een succes te maken.

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels geeft kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen voor een betere toekomst. Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie financiert de stichting jaarlijks honderden projecten gericht op de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland. In Nederland financiert zij programma’s voor pleegzorg en werkt zij aan het voorkomen van kindermishandeling. In het buitenland maakt de organisatie projecten mogelijk voor verbetering van meisjesrechten, de bescherming van kinderen tegen geweld en het uitbannen van kinderarbeid.

War Child

War Child is een organisatie met een duidelijk doel: zoveel mogelijk kinderen in conflictgebieden helpen hun oorlogservaringen te verwerken met onder andere bescherming, psychosociale hulp en onderwijs, en ervoor te zorgen dat ze in een veilige omgeving samen kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst. Want kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit.

Het Nederlandse Rode Kruis

Bij een ramp of gewapend conflict helpt het Rode Kruis direct. Dankzij de miljoenen vrijwilligers wereldwijd van het Nederlandse Rode Kruis zijn ze altijd meteen ter plaatse. Eerste prioriteit: levens redden. Het Rode Kruis zorgt voor voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en onderdak. Lang nadat een ramp voorbij is, is het Rode Kruis nog steeds aanwezig. Samen met lokale gemeenschappen wordt er gewerkt aan wederopbouw en voorbereiding, om de schade van een volgende ramp zoveel mogelijk te beperken.

Stichting AAP

Veel exotische dieren leven iedere dag in slechte omstandigheden. Stichting AAP komt op voor zowel apen als andere zoogdieren. De dieren worden verzorgd en krijgen de aandacht die zij nodig hebben om weer dier te kunnen zijn. Uiteindelijk is het doel om de dieren te herplaatsen naar een geschikt adres waar ze de rest van hun leven onder goede omstandigheden kunnen doorbrengen weer uit te zetten.

Dierenbescherming

Jaarlijks helpt de Dierenbescherming tienduizenden dieren in nood. De dieren worden vervoerd met onze dierenambulances en opgevangen in asielen, waar ze liefdevolle zorg en medische begeleiding krijgen. Zodra de dieren weer zijn opgeknapt, zoeken zoekt de Dierenbescherming een thuis voor hen. Wilde dieren zoals vossen, egels en vogels gaan terug de natuur in.

Sea Shepherd

Sea Shepherd is internationale organisatie die als doelstelling heeft het wereldwijd beschermen van het leven in zee.  Zo voert de stichting actie tegen de afslachtingen van zeedieren en tegen de vernietiging van de leefomgevingen van deze dieren. Met verschillende schepen en vrijwilligers zetten zij zich in om het oceaanleven wereldwijd te beschermen en te behouden.

Dance4Life

Onveilige seks en seksueel geweld vormen de snelst groeiende gezondheidsrisico’s voor jongeren wereldwijd. Dat wil Dance4Life veranderen. Omdat je tijdens je pubertijd liever met leeftijdsgenoten over seks praat dan met volwassenen, traint Dance4Life juist jonge mensen om het Dance4Life programma wereldwijd te verspreiden. Hierbij maken zij gebruik van muziek, dans en persoonlijke verhalen om andere jongeren te inspireren. Zo werkt Dance4Life samen met jongeren aan een toekomst waarin zijzelf gezonde seksuele keuzes kunnen maken. Het Nederlandse initiatief vindt inmiddels plaats in bijna 20 landen verspreid over 5 continenten.